Συμφωνία εξυπηρέτησης της Kara και χρονοδιάγραμμα τιμών

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Απαιτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλισης Αναπηρίας (NDIS) ότι υπάρχει σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ πελάτη και παρόχου.

Συμφωνία παροχής υπηρεσιών συνάπτεται μεταξύ πελάτη (ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του πελάτη) και της Cara. Ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι κάποιος που είναι ο νομικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων και έχει διοριστεί κηδεμόνας ή ανεξάρτητος δικηγόρος. Η Cara χρησιμοποιεί Συμφωνίες Υπηρεσίας για να διασφαλίσει ότι οι ευθύνες της Cara και οι προσδοκίες του πελάτη είναι σαφείς και συμφωνημένες.

To view or download a copy of Cara’s Service Agreement, click on the icon to the right.

Εικόνα δύο χειραψιών και ένα υπογεγραμμένο έγγραφο
Εικόνα ενός εγγράφου με ένα σύμβολο δολαρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΩΝ

Όλα τα κόστη που σχετίζονται με τα υποστηρίγματα της Cara ευθυγραμμίζονται με την αναθεώρηση τιμολόγησης του Εθνικού Συστήματος Ασφάλισης Αναπηρίας (NDIS).

Παρακαλώ σημειώστε: Some of our supports and services may incur an additional out of pocket cost that is not claimable from a customers NDIS plan. These costs are typically for entry fees, food and/or beverages. To view or download a copy of Cara’s Schedule of Rates, click on the icon to the left.

Θέλετε να μιλήσετε με κάποιον;

Η φιλική ομάδα μας Cara Connect είναι εδώ για να απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία σας.

Τηλέφωνο +08 8347 4588 XNUMX και ζητήστε την Cara Connect
Ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο contact@cara.org.au