កិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មរបស់ខារ៉ានិងតារាងអត្រាការប្រាក់

កិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្ម

វាគឺជាតម្រូវការនៃគ្រោងការណ៍ធានារ៉ាប់រងជនពិការជាតិ (ន។ ឌី។ អាយ។ អេស) ដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មរវាងអតិថិជននិងអ្នកផ្តល់សេវា។

កិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងអតិថិជន (ឬអ្នកតំណាងដែលមានការអនុញ្ញាតពីអតិថិជន) និងខារ៉ា។ អ្នកតំណាងដែលមានការអនុញ្ញាតគឺជាអ្នកដែលជាអ្នកសំរេចចិត្តផ្នែកច្បាប់ហើយត្រូវបានតែងតាំងជាអាណាព្យាបាលឬអ្នកតស៊ូមតិឯករាជ្យ។ ការប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មខារ៉ាដើម្បីធានាថាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខានិងការរំពឹងទុករបស់អតិថិជនគឺច្បាស់លាស់និងយល់ព្រម។

ដើម្បីមើលឬទាញយកច្បាប់ចម្លងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មខារ៉ាសូមចុចលើរូបតំណាងនៅខាងស្តាំ។

រូបភាពនៃការចាប់ដៃទាំងពីរនិងឯកសារចុះហត្ថលេខា
រូបភាពនៃឯកសារដែលមានសញ្ញាដុល្លារ

អត្រាការប្រាក់

ការចំណាយទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងខារ៉ាគាំទ្រស្របតាមការត្រួតពិនិត្យតម្លៃធានារ៉ាប់រងជាតិពិការភាព (អិនឌីអេស) ។

សូម​ចំណាំ: ការគាំទ្រនិងសេវាកម្មមួយចំនួនរបស់យើងអាចនឹងមានការចំណាយបន្ថែមពីហោប៉ៅដែលមិនអាចទាមទារបានពីផែនការ NDIS របស់អតិថិជន។ ការចំណាយទាំងនេះជាធម្មតាសម្រាប់ថ្លៃចូលរួមអាហារនិង / ឬភេសជ្ជៈ។ ដើម្បីមើលឬទាញយកច្បាប់ចំលងនៃអត្រាអត្រាការប្រាក់សូមចុចលើរូបតំណាងនៅខាងឆ្វេង។

ចង់និយាយជាមួយនរណាម្នាក់?

ក្រុមខារ៉ាខនដែលរួសរាយរាក់ទាក់របស់យើងនៅទីនេះដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក។

ទូរស័ព្ទ 08 8347 4588 ហើយស្នើសុំខារ៉ាតភឺន
ឬអ៊ីមែល contact@cara.org.au