សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហាងខារ៉ាស!

កន្លែងចតមួយរបស់អ្នកសម្រាប់ខារ៉ា ផលិតផលរៃអង្គាសប្រាក់ មានចាប់ពីរបស់របរដូចជាកែវកាហ្វេដែលអាចប្រើឡើងវិញបានដបទឹកអាវក្រុមហ៊ុនសាមប៉ូឡូសាជីវកម្មរបស់យើងរហូតដល់របស់របរធ្វើដោយដៃប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ពីក្រុមជម្រើសថ្ងៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនៅកំពង់ផែលីនខុន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បរិច្ចាគសូមប្រើរូបតំណាងមួយក្នុងចំណោមប្រាំមួយខាងក្រោម។ សូមអរគុណ