Độc lập, lựa chọn và kiểm soát

dịch vụ của cara cho người lớn

Tất cả các hỗ trợ của Cara cho người khuyết tật từ 18 tuổi trở lên.

Cuộc sống độc lập được hỗ trợ (SIL)

Hỗ trợ lên tới 24/7 để bạn sống độc lập hoặc với bạn cùng nhà.

Chỗ ở ngắn hạn - Thay thế

Nghỉ ngơi ngắn trong những ngôi nhà kiểu gia đình tiện nghi quanh Nam Úc.

Vượt ngục

Nghỉ giữa tuần hoặc cuối tuần trong chỗ ở kiểu kỳ nghỉ trên khắp Nam Úc.

Hỗ trợ Trang chủ & Cộng đồng

Hỗ trợ cho bạn để sống cuộc sống hàng ngày của bạn, trong gia đình của bạn hoặc ra ngoài.

Dịch vụ chuyên gia

Hỗ trợ sáng tạo từ nhóm các nhà giáo dục phát triển của Cara, bao gồm Hỗ trợ hành vi tích cực.

Tùy chọn ngày cá nhân - Cảng Lincoln

Phát triển sự tự tin và độc lập khi học các kỹ năng mới với những người khác trong chương trình ngày thường này