tặng

You có thể tặng một món quà thực sự vô giá cho trẻ em và người lớn sống khuyết tật, biết rằng bạn đang hỗ trợ họ phát triển như an hệ thống riêng biệt, đảm bảo họ sống a hoàn thành li hàng ngàyphong.

Mỗi món quà, bất kể số tiền là bao nhiêu, sẽ đi một chặng đường dài để giúp những người khuyết tật sống cuộc sống bổ ích.

Đóng góp từ 2 đô la trở lên được khấu trừ thuế.

Nếu bạn muốn quyên góp thường xuyên, vui lòng truy cập trang cung cấp thường xuyên của chúng tôi.